Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

 

O DIGITALIZACJI

DEFINICJA

Digitalizacja to przetwarzanie materiałów analogowych na formę cyfrową metodą skanowania lub fotografowania oraz dalsza obróbka komputerowa otrzymanych obrazów do postaci, która umożliwia ich udostępnianie (np. w sieci).

Terminu „digitalizacja” – jak można przeczytać na stronie NInA  – „najczęściej używa się w odniesieniu do działań prowadzonych przez biblioteki, muzea czy archiwa, czyli takie instytucje, które gromadzą, przechowują i udostępniają odbiorcom różne materiały. Instytucje te digitalizują swoje zbiory, tworząc ich obrazy cyfrowe, które następnie konwertują i udostępniają użytkownikom. Udostępnianie odbywa się poprzez publikację zdigitalizowanych materiałów w Internecie, np. w bibliotece cyfrowej, archiwum, repozytorium cyfrowym lub na stronie internetowej instytucji. Ze względu na ograniczenia wynikające z przepisów prawa autorskiego niektóre materiały nie mogą być udostępniane w Internecie i można z nich korzystać wyłącznie na terenie instytucji, która je przechowuje".

DIGITALIZACJA W POLSCE

Działania digitalizacyjne w Polsce na szerszą skalę rozpoczęły się później niż w Europie Zachodniej, w pierwszej dekadzie XXI wieku. Jedną z cech charakterystycznych dla przedsięwzięć digitalizacyjnych w Polsce było podejmowanie przez biblioteki, archiwa, muzea, organizacje pozarządowe i inne podmioty licznych i nie koordynowanych centralnie projektów związanych z tworzeniem i prezentacją w Internecie zasobów cyfrowych. Świadczyło to o dużej popularności idei digitalizacji w społeczeństwie oraz o oddolnej potrzebie tworzenia zbiorów cyfrowych.

DIGITALIZACJA W PROGRAMACH MKiDN

Dostrzegając rosnącą potrzebę finansowania projektów digitalizacyjnych Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego już od 2007 roku finansowało projekty digitalizacyjne. W 2011 roku, dzięki staraniom MKiDN, uruchomiono Program Wieloletni Kultura+, który w priorytecie Digitalizacja wspiera działalność digitalizacyjną m.in. w instytucjach kultury. Celem priorytetu jest zarówno rozwój infrastruktury digitalizacyjnej, zabezpieczenie zbiorów dziedzictwa kulturowego poprzez digitalizację, a także ich udostępnianie szerokiemu gronu odbiorców.

Wyniki przeprowadzonych do tej pory procedur konkursowych najlepiej oddają różnorodność działań digitalizacyjnych, które mogą być prowadzone dzięki dofinansowaniu ze środków PW Kultura+. Są to zarówno projekty związane z filmem, archiwizacją prasy, fotografii, obiektów przestrzennych, czy też rozbudową repozytoriów oraz pracowni digitalizacyjnych. Dotacje uzyskują zarówno mniejsze ośrodki, jak też największe instytucje kultury i Archiwa Państwowe w Polsce.

Wśród instytucji, których wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone znalazły się już m.in.: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Filmoteka Narodowa, Archiwum Państwowe w Poznaniu, Muzeum Historii Fotografii w Krakowie, Muzeum Sztuki w Łodzi, Książnica Podlaska w Białymstoku, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie oraz studia filmowe: TOR, ZEBRA i KADR.

W ramach PW Kultura+ funkcjonują także Centra Kompetencji w zakresie digitalizacji, zaś Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego koordynuje ich działalność.

Kluczowe kierunki działania w obszarze digitalizacji realizowane w ramach prac Centrów Kompetencji

Do najważniejszych wyzwań związanych z digitalizacją należy obecnie zarówno odpowiednie przechowywanie i zabezpieczanie cyfrowych zasobów, ale również ich atrakcyjne udostępnianie.

AKTUALNE DZIAŁANIA MKiDN W ZAKRESIE DIGITALIZACJI to m.in.:

  • realizacja PW Kultura+, Pr. Digitalizacja i programów dopełniających (dla organizacji pozarządowych, związków wyznaniowych i kościołów itp.),
  • koordynacja działalności Centrów Kompetencji,
  • prace nad działaniami w obszarze digitalizacji zasobów kultury w ramach nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020 (Program Operacyjny Polska Cyfrowa),
  • uruchomienie strony MKiDN poświęconej digitalizacji oraz nowego adresu kontaktowego digit(at)mkidn(dot)gov(dot)pl.

WYSZUKAJ

ZAPYTAJ

formularz kontaktowy

banner prezentacji

KONTAKT: DEPARTAMENT MECENATU PAŃSTWA: TEL: 22 42-10-512, E-MAIL: DIGIT@MKIDN.GOV.PL