Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

 

DIGITALIZACJA W WILANOWIE

Rewitalizacja i digitalizacja XVII-wiecznego zespołu pałacowo-ogrodowego w Wilanowie – etap III

W marcu 2013 roku Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie sfinalizowało rozpoczęty w lipcu 2009 roku projekt Rewitalizacja i digitalizacja XVII-wiecznego zespołu pałacowo-ogrodowego w Wilanowie etap III, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (Priorytet XI Kultura i dziedzictwo kulturowe).

Całkowity koszt projektu wyniósł 25 140 561,06 zł, a dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i MKiDN: 21 534 037,63 zł (z tego 18 303 931,98 PLN środki UE – 85% i 3 230 105,65 zł wkład krajowy – 15%).

Muzeum Pałac w Wilanowie od 2005 roku skutecznie pozyskuje i wykorzystuje dotacje unijne na konserwację, zabezpieczanie i udostępnianie bezcennych zabytków zgromadzonych w rezydencji wilanowskiej.

Projekt był kolejnym etapem wdrażania konsekwentnie realizowanych od 2003 roku założeń rewitalizacji jedynej zachowanej w Polsce, letniej rezydencji królewskiej o charakterze barokowym.

Pracownia 3D i digitalizacja 3D wybranych muzealiów

Jednym z priorytetów przedsięwzięcia było utworzenie w muzeum pracowni 3D i digitalizacja 3D wybranych muzealiów. W rezultacie tego działania muzeum otrzymało do użytku cyfrowe narzędzia o wszechstronnym zastosowaniu w sprawowaniu opieki nad zabytkami. Wspomagają one również edukację muzealną i szkolną, kształtowanie i rozwój społeczeństwa informatycznego, wzmacniają pozycję muzeum na mapie europejskich i światowych instytucji kultury. Dzięki profesjonalnemu wyposażeniu powstała struktura bazodanowa, która umożliwia wykorzystanie środowiska GIS (Systemu Informacji Przestrzennej) m.in. w celu uporządkowania wyników wieloletnich badań archeologicznych prowadzonych na terenie muzeum.

Ponadto w ramach tego działania wykonano przestrzenną dokumentację 3D wybranych obiektów z kolekcji wilanowskiej: 18 antycznych waz greckich, 32 rzeźb biskwitowych, 4 ogrodowych waz piaskowcowych oraz sarkofagu poświęconego Stanisławowi Kostce Potockiemu. W ramach tych prac przeprowadzone zostały także, unikalne w skali świata, pomiary powierzchni wszystkich ścian i sufitu Gabinetu Chińskiego Króla (ponad 90 m2 zmierzonych z dokładnością 100 punktów pomiarowych na mm2). Do realizacji opisanych zadań wykorzystano najbardziej zaawansowane technologie pomiarowe, w tym sterowane komputerowo roboty przemysłowe zmieniające położenie skanera oraz głowice pomiarowe umożliwiające skanowanie z dokładnością do 2500 punktów na mm2.

Wirtualne Muzeum

Wirtualne Muzeum – Historyczna Rezydencja Królewska to nazwa kolejnego zrealizowanego w ramach projektu działania. Za pośrednictwem nowego wortalu muzealnego prezentowana jest wiedza o kulturze i historii Polski, dzieje pałacu w Wilanowie i jego mieszkańców, a także najcenniejsze dzieła ze zbiorów muzeum.

W ramach projektu stworzono i opublikowano w internecie 20 multimedialnych kursów e-learningowych, 12 filmów dokumentalnych o historii i mieszkańcach pałacu, 10 prezentacji multimedialnych, które przybliżyły odbiorcom wyniki badań naukowych z dziedziny historii, archeologii oraz konserwacji. Informacja jest udzielana w języku polskim i w językach obcych. Wzbogacono znacznie zasoby internetowej encyklopedii, tworzonej we współpracy z badaczami i publicystami, którzy przekazują muzeum wyniki swoich badań naukowych opisane w przystępnej dla szerszego grona czytelników, popularnej formie. Efektem realizacji projektu jest więc nie tylko nowy wortal muzeum z narzędziami ułatwiającymi dostęp do bogatych zasobów wiedzy i zdjęć, ale też znaczny przyrost liczby popularnonaukowych artykułów oraz atrakcyjne prezentacje multimedialne, które mogą być wykorzystane w procesie nauczania historii.

Przedsięwzięcie obejmowało jednak nie tylko zadania digitalizacyjne, ale też wiele prowadzonych równolegle działań o zróżnicowanej specyfice, takich jak prace rewaloryzacyjne, restauratorsko-konserwatorskie, badania archeologiczne, prace zabezpieczające przed kradzieżą i zniszczeniem oraz modernizacyjno-digitalizacyjne. Ich wspólnym celem było dokonanie postępu w zakresie ochrony, zachowania i efektywnego wykorzystania skarbu narodowego dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym, jakim jest unikalne założenie pałacowo-ogrodowe w Wilanowie, a tym samym stworzenie warunków do dalszego rozwoju i wzmocnienia prestiżu Muzeum Pałacu w Wilanowie jako narodowej instytucji kultury. Realizacja projektu przyczyniła się do zabezpieczenia polskiego i europejskiego dorobku kulturowego dla przyszłych pokoleń.

W ramach projektu zrealizowano m.in. następujące działania:

  • kompleksowe i całościowe prace rewitalizacyjne czterech zabytkowych ogrodów – wschodniego (taras górny), północnego, różanego i parku przy Oranżerii, o łącznej powierzchni 29 071 m².
  • konserwacja elementów architektury ogrodowej (mury z okładzinami kamiennymi, rzeźby ogrodowe, kamienne elementy fontann).
  • prace konserwatorsko-restauracyjne toczyły się przy rewitalizacji pergoli południowej (360,60 m²), która dzieli ogród różany i ogród wschodni.
  • prace konserwatorsko-restauratorskie wraz z koniecznym rozpoznaniem warunków konserwatorsko-mikrobiologicznych w obszarze sześciu apartamentów króla Jana III Sobieskiego, znajdujących się w korpusie głównym pałacu.
  • rozbudowę i modernizację systemów sygnalizacji pożaru i sygnalizacji włamania.
  • kompleksowe badania archeologiczne terenów rezydencji wilanowskiej.

strona internetowa: http://www.wilanow-palac.pl/

(na podstawie materiałów nadesłanych przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie)

 

 

WYSZUKAJ

ZAPYTAJ

formularz kontaktowy

banner prezentacji

KONTAKT: DEPARTAMENT MECENATU PAŃSTWA: TEL: 22 42-10-512, E-MAIL: DIGIT@MKIDN.GOV.PL