Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

 

JAGIELLOŃSKA BIBLIOTEKA CYFROWA

Biblioteka Jagiellońska w Krakowie w latach 2010-2013 realizowała projekt Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa finansowany w ramach działania 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym, priorytetu XI Kultura i dziedzictwo kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Całkowita wartość projektu wynosi ponad 6 mln zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi ponad 5 mln zł.

Głównym celem projektu była ochrona i zabezpieczenie zabytkowych zbiorów bibliotecznych Biblioteki Jagiellońskiej, a także rozwój zasobów cyfrowych w dziedzinie kultury poprzez ich digitalizację i utworzenie Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej, które to działania w efekcie posłużą zabezpieczeniu, utrwaleniu i udostępnieniu odbiorcom cennych obiektów dziedzictwa kulturowego.

Do głównych odbiorców projektu należą nie tylko pracownicy naukowi, badacze „małych ojczyzn” i studenci, ale także animatorzy kultury, kustosze muzealni oraz przedstawiciele mediów.

Zakres projektu objął:

  • ochronę zbiorów (konserwacja zachowawcza, wykonywanie obrazów cyfrowych i mikrofilmów),
  • opracowanie obiektów cyfrowych do udostępniania (konwersja obrazów cyfrowych do Libry, konwersję danych z Komputerowego Katalogu Zbioru Biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego do Libry),
  • udostępnienie obiektów cyfrowych w Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej (online),
  • archiwizację oryginałów i kopii dzieł zabezpieczonych.
  • wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie funkcjonowania biblioteki cyfrowej, m.in. nowoczesnych technologii popularyzacji i dystrybucji treści kulturowych.

Realizacja projektu umożliwiła dostęp do niedostępnych obecnie lub trudnodostępnych zbiorów bibliotecznych Biblioteki Jagiellońskiej i Uniwersytetu Jagiellońskiego stanowiących ważny element dziedzictwa narodowego, np. do bardzo zniszczonych i zagrożonych rozpadem XIX-wiecznych gazet, drukowanych na tzw. kwaśnym papierze.

 

(na podstawie materiałów nadesłanych przez Bibliotekę Jagiellońską w Krakowie)

 

WYSZUKAJ

ZAPYTAJ

formularz kontaktowy

banner prezentacji

KONTAKT: DEPARTAMENT MECENATU PAŃSTWA: TEL: 22 42-10-512, E-MAIL: DIGIT@MKIDN.GOV.PL