Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

 

LUBELSKA BIBLIOTEKA WIRTUALNA

Projekt Lubelska Biblioteka Wirtualna ma na celu współpracę bibliotek i instytucji kultury i nauki z Lublina i Zamościa w celu utworzenia wspólnej internetowej platformy komunikacji i upowszechniania danych, umożliwiającej szybki i szeroki dostęp do zgromadzonego przez nie bogactwa wiedzy i unikatowych egzemplarzy dzieł, które ze względu na swą wartość historyczną, wiek czy rzadkość występowania nie są osiągalne dla szerszego odbiorcy.

Aby to zmienić, powstała koncepcja biblioteki wirtualnej, gdzie udostępniane będą cenne dokumenty regionu i piśmiennicze zabytki kultury, a także zwiększona zostanie możliwość dotarcia do materiałów dydaktycznych, w tym do materiałów wykorzystywanych w kształceniu na odległość. Projekt zakłada zbudowanie u Partnerów projektu infrastruktury sieciowej, serwerowej, bazodanowej i pracowni digitalizacji. Umożliwi to uruchomienie systemów lokalnych bibliotek cyfrowych mających za celu przechowywanie, indeksowanie oraz udostępnianie danych cyfrowych.

Kluczowym elementem Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej będzie centralny portal wyszukiwawczy z osobnymi instancjami dla Partnerów. Multiwyszukiwarka portalu LBW pomoże rozwijać, zawężać i konkretyzować wyniki wyszukiwania oraz zaproponuje „inteligentne” filtry, podpowiedzi i sugestie. Ponadto system będzie umożliwiał wprowadzanie przez użytkowników własnych deskryptorów (tzw. tagów), ocenianie i pisanie recenzji.

Dzięki realizacji niniejszej inwestycji dojdzie do uruchomienia Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej (LBW) integrującej najważniejsze w regionie instytucje odpowiedzialne za gromadzenie i udostępnianie zasobów bibliotecznych i kulturowych Lubelszczyzny. Projekt zlokalizowany jest na terenie miast Lublin i Zamość, ale skala oddziaływania projektu będzie co najmniej regionalna.

Instytucjami zaangażowanymi w projekt są:

  • Gmina Lublin – Lider Projektu,
  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
  • Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
  • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie,
  • Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie,
  • Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”,
  • Miasto Zamość,
  • Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość projektu wynosi 19 802 883,61 zł . Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą 19 590 944,67 zł. Dofinansowanie w formie płatności ze środków europejskich wynosi 16 652 302,96 zł, zaś wkład własny beneficjenta jest nie mniejszy niż 2 938 641,71 zł.

Realizacja projekty rozpoczęła się 1 marca 2010 roku, zaś zakończenie rzeczowe realizacji jest zaplanowane na 28 litego 2015 roku.

(na podstawie materiałów nadesłanych przez LBW)

WYSZUKAJ

ZAPYTAJ

formularz kontaktowy

banner prezentacji

KONTAKT: DEPARTAMENT MECENATU PAŃSTWA: TEL: 22 42-10-512, E-MAIL: DIGIT@MKIDN.GOV.PL