Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

 

WIADOMOŚCI

Kolejna edycja Programu Wieloletniego „Kultura+", priorytetu „Digitalizacja"

12/03/2014

Uruchomiony został kolejny nabór wniosków do kolejnej edycji Programu Wieloletniego  „Kultura+", priorytetu „Digitalizacja". Potrwa on do 28 lutego 2014 r.

Celem głównym Priorytetu „Digitalizacja” jest poszerzenie i ułatwienie dostępu do cyfrowych zasobów polskiego dziedzictwa kulturowego (w tym mniejszości narodowych i etnicznych) za pośrednictwem Internetu dla mieszkańców Polski, zwłaszcza wsi i małych miast. W ramach tej części Priorytetu wyróżnić należy 5 celów operacyjnych, realizowanych poprzez:

 • zorganizowanie sieci pracowni digitalizacyjnych w Centrach Kompetencji i innych dużych ośrodkach, która znacząco przyśpieszy digitalizację zasobów kulturowych,
 • digitalizację zasobów dziedzictwa kulturowego w tym: materiałów bibliotecznych, muzealiów, zabytków, archiwaliów oraz materiału audiowizualnego,
 • zorganizowanie sieci profesjonalnych repozytoriów cyfrowych w Centrach Kompetencji i innych dużych ośrodkach, umożliwiających właściwe przechowywanie zdigitalizowanych zbiorów,
 • udostępnienie zbiorów za pośrednictwem Internetu w postaci cyfrowych muzeów, bibliotek, archiwów, rejestrów, ewidencji, kolekcji zabytków i wortali audiowizualnych,
 • zwiększenie dostępności zbiorów polskich muzeów, bibliotek, archiwów, zbiorów audiowizualnych i zasobów zabytków.

W ramach priorytetu możliwe jest dofinansowanie projektów przewidujących:

 1. tworzenie infrastruktury technicznej dla zasobów cyfrowych poprzez: tworzenie i wyposażenie pracowni digitalizacji w skanery, sprzęt komputerowy, urządzenia do masowego przechowywania i udostępniania danych oraz oprogramowanie,
 2. digitalizację zasobów kultury i dziedzictwa narodowego w tym muzealiów, zabytków, materiałów archiwalnych, zbiorów bibliotecznych oraz materiałów audiowizualnych,
 3. udostępnienie oraz przechowywanie zasobów cyfrowych poprzez prowadzenie archiwów cyfrowych, bibliotek cyfrowych, wirtualnych muzeów oraz mediatek cyfrowych.


Beneficjentami PW Kultura+ mogą być:

 • państwowe instytucje kultury, których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 • samorządowe instytucje kultury oraz samorządowe instytucje kultury współprowadzone przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 • Archiwa Państwowe.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Operatora Programu, tj. Narodowego Instytutu Audiowizualnego, zaś termin na składanie wniosków upływa 28 lutego 2014 r.

Kontakt:
Narodowy Instytut Audiowizualny
ul. Wałbrzyska 3/5
02-739 Warszawa

Michał Plotzke michal(dot)plotzke(at)nina(dot)gov(dot)pl
Łukasz Nowak lukasz(dot)nowak(at)nina(dot)gov(dot)pl
Krzysztof Trochim krzysztof(dot)trochim(at)nina(dot)gov(dot)pl

tel. (0 22) 380 49 51, (0 22) 380 49 53

 Wstecz

WYSZUKAJ

ZAPYTAJ

formularz kontaktowy

banner prezentacji

KONTAKT: DEPARTAMENT MECENATU PAŃSTWA: TEL: 22 42-10-512, E-MAIL: DIGIT@MKIDN.GOV.PL