Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

 

NARODOWY INSTYTUT DZIEDZICTWA

Narodowy Instytut Dziedzictwa gromadzi i upowszechnia wiedzę o zabytkach. Działania Centrum Kompetencji do spraw digitalizacji zabytków koncentrują się na budowie infrastruktury do gromadzenia i udostępniania różnych kategorii danych o zabytkach poprzez prowadzenie różnie rozumianej procedury digitalizacji w zakresie:

 • skanowania zasobu dokumentacji krajowej ewidencji zabytków,
 • tworzenia na podstawie dokumentacji administracyjnej bazy danych geoprzestrzennych form ochrony zabytków – będącej jednym z podstawowych elementów infrastruktury informacji przestrzennej – która jest tworzona w ramach ustawowych obowiązków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wskazanych w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej,    
 • wykonania nowoczesnymi formami rejestracji (takimi jak skaning laserowy i fotogrametria bliskiego zasięgu) cyfrowej inwentaryzacji zabytków.

Działania digitalizacyjne w NID przez najbliższe dwa lata będą koncentrowały się w następujących obszarach:

 1. udostępnianiu danych cyfrowych w formie ogólnodostępnych usług danych przestrzennych w ramach krajowej infrastruktury informacji przestrzennej (za pomocą geoportalu MKiDN/NID),  
 2. udostępnienie centralnego repozytorium danych decyzji administracyjnych (rejestru zabytków), wdrożonego i zarządzanego przez NID dla Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków oraz Departamentu Ochrony Zabytków MKiDN,
 3. uruchomienie procedury zasilania repozytorium, a w konsekwencji bieżąca aktualizacja danych decyzji administracyjnych (rejestru zabytków) w centralnym repozytorium danych oraz bazie danych geoprzestrzennych form ochrony zabytków na podstawie informacji zgromadzonych w Wojewódzkich Urzędach Ochrony Zabytków oraz w Departamencie Ochrony Zabytków MKiDN,  
 4. tworzenie obiektów cyfrowych (modeli 3D, fotografii cyfrowych, opisów i innych materiałów multimedialnych) oraz udostępnianie ich w Internecie za pomocą portalu E-ZABYTEK,
 5. publikacja zasobów udostępnianych w portalu E-ZABYTEK na portalu EUROPEANA,
 6. publikacja danych o wybranych zabytkach Polski na urządzeniach mobilnych (smartfony, tablety),
 7. publikacja modułu/aplikacji CUMULUS umożliwiającego przeglądanie oraz interakcję z danymi w postaci chmur punktów pozyskanych w wyniku pomiarów metodami skaningu laserowego,   
 8. uruchomienie nowego adresu strony internetowej www.zabytek.gov.pl stanowiącej profesjonalne źródło informacji eksperckiej oraz popularyzatorskiej w zakresie digitalizacji zabytków.

Narodowy Instytut Dziedzictwa – ważne adresy:

 

(na podstawie materiałów nadesłanych przez NID)

WYSZUKAJ

ZAPYTAJ

formularz kontaktowy

banner prezentacji

KONTAKT: DEPARTAMENT MECENATU PAŃSTWA: TEL: 22 42-10-512, E-MAIL: DIGIT@MKIDN.GOV.PL