Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

 

NIMOZ

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (NIMOZ) został utworzony 1 marca 2011 roku. Od początku 2013 roku pełni rolę Centrum Kompetencji w zakresie digitalizacji w muzeach z kolei w ramach Programu Wieloletniego Kultura+.

Najważniejsze działania NIMOZ to:

  • propagowanie zmian technologicznych w procesach digitalizacji muzealiów,
  • działania szkoleniowe i promocyjne,
  • prace koordynacyjne w zakresie pozyskiwania, przechowywania i udostępniania muzealnych zasobów cyfrowych.

Do tej pory, w trakcie prac nad standaryzacją cyfryzacji muzealiów, w NIMOZ-ie zostały przygotowane m. in.:

NIMOZ jest organizatorem seminariów i szkoleń dla środowiska muzealnego z zakresu zagadnień poruszanych w opracowaniach teoretycznych, a także jest odpowiedzialny za platformę wymiany informacji na temat digitalizacji w muzeach – w marcu 2013 roku specjalnie w tym celu uruchomiono internetowe forum tematyczne „Digitalizacja w Muzeach” (adres forum to http://www.digitalizacja-forum.nimoz.pl).

W dalszej perspektywie w NIMOZ-ie planowane jest przygotowanie schematu opisu i wymiany danych oraz aplikacji słownikowych dla muzealnych systemów bazodanowych. Działania infrastrukturalne skoncentrują się na organizacji zaplecza dla oferty szkoleniowej, a także na utworzeniu repozytorium cyfrowych zasobów muzealnych i centralnego portalu ułatwiającego dotarcie do kolekcji muzealnych.

Równocześnie w ramach promowania i monitorowania procesów cyfryzacji dziedzictwa kulturowego działa podstrona internetowa Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów dostępna pod adresiem www.digitalizacja.nimoz.pl – informująca nie tylko o pracach samego NIMOZ-u, dokonaniach w zakresie digitalizacji zasobów muzealnych na gruncie rodzimym, ale także o projektach i inicjatywach podejmowanych na forum europejskim i światowym.

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów – ważne adresy:

 

(na podstawie materiałów nadesłanych przez NIMOZ)

WYSZUKAJ

ZAPYTAJ

formularz kontaktowy

banner prezentacji

KONTAKT: DEPARTAMENT MECENATU PAŃSTWA: TEL: 22 42-10-512, E-MAIL: DIGIT@MKIDN.GOV.PL