Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

 

RODZAJE ZASOBÓW

Najbardziej użytecznym podziałem wydaje się podział zasobów ze względu na rodzaje obiektów, będących jego przedmiotem.

Wyróżnia się więc zasoby: biblioteczne, archiwalne, audiowizualne i muzealne oraz zabytki (dokładniejsze informacje o poszczególnych rodzajach zasobów można znaleźć w odpowiednich działach zakładki). Podział ten wywołuje czasem sprzeciwy, gdyż nie jest do końca spójny z różnymi typami odwzorowań cyfrowych; na przykład:

  • graficzne obrazy nieruchome 2D (w tym obrazy graficzne materiałów tekstowych oraz odwzorowania planów, map, fotografii itd.),
  • tekstowe i graficzno-tekstowe (w przypadku zamiany obrazu tekstu digitalizowanego materiału za pomocą technologii OCR na postać tekstową lub po prostu ręcznego przepisania),
  • graficzne obrazy 3D,
  • cyfrowe zapisy dźwięku,
  • cyfrowe zapisy obrazów ruchomych (z dźwiękiem lub bez).

Jest to szczególnie widoczne w przypadku zasobów muzealnych mogących zawierać najróżniejsze rodzaje obiektów możliwych do odwzorowania na  wiele sposobów. Podział taki ma jednak zalety niezwykle ważne zwłaszcza na początku digitalizacyjnej drogi. Przede wszystkim pozwala instytucjom chcącym wziąć udział w procesie na tworzenie zbiorów cyfrowych zgodnych z ich profilem. Jako przykład mogą tu posłużyć obrazy Jacksona Pollocka, których sama faktura jest na tyle ważna, że ich trójwymiarowe odwzorowanie jest konieczne dla stworzenia w pełnej informatywnej kopii cyfrowej. Tego typu przypadki zdarzają się dość często, więc pozostawienie pewnej dowolności instytucjom jest ważniejsze niż spójność rodzajów zasobów z typami ich odwzorowań.   

Cyfrowe zasoby dziedzictwa kulturowego, przeznaczone do udostępnienia, powinny być opatrzone właściwymi dla danego typu zasobu metadanymi, czyli odpowiednim opisem pod względem  technicznym, merytorycznym, kontekstowym i prawnym. Im bardziej szczegółowy jest ten opis, tym efektywniej można wyszukać potrzebny obiekt w pożądanej formie.

Obiekty cyfrowe, które powstają w wyniku digitalizacji, powinny być opisywane co najmniej danymi przejmowanymi od ich analogowych pierwowzorów, uzupełnianymi o metadane właściwe dla obiektów cyfrowych (metadane strukturalne i kontekstowe).

WYSZUKAJ

ZAPYTAJ

formularz kontaktowy

banner prezentacji

KONTAKT: DEPARTAMENT MECENATU PAŃSTWA: TEL: 22 42-10-512, E-MAIL: DIGIT@MKIDN.GOV.PL